Over ons

In de Firma Streek kan Oss en de streek met een straal van ca. 25km rond Oss ontdekt worden.

Hierbij presenteren ondernemers van vooral het platteland zich in de Firma Streek door hun producten hier te koop aan te bieden. Dit kunnen voedingsmiddelen zijn maar ook niet voedingsmiddelen en diensten.

 
6217b247-8a83-44fc-8cc1-ce79a174e359

Fotografie: Daysy Rozestraten

 

Daarnaast moet het toeristisch informatiecentrum Oss (TIO) er voor zorgen dat men er kennis kan nemen van alle leuke routes, overnachtingsmogelijkheden, de leuke cultuurhistorische plekjes, gevarieerde natuurgebieden en het aanbod aan recreatieve voorzieningen.

Om de mensen te verrassen met de grote variatie in producten en diensten uit de streek rond Oss staan een aantal mensen klaar om daarbij behulpzaam te zijn. Dit zijn vooral mensen die hier een zinvolle dagbesteding vinden of zich voor bereiden op een reguliere baan.

Centraal in de winkel staat een grote huiskamertafel waar iedereen even kan gaan zitten om met elkaar een praatje aan te knopen onder het genot van een (gratis) tas koffie of een kopje thee. Hiermee moet het warme gevoel van een gemoedelijke Brabantse Huiskamer ontstaan.

De Firma Streek is een maatschappelijke onderneming die zich als doel gesteld heeft om lokale ondernemers een podium te bieden maar ook om mensen die , om welke reden dan ook, minder kansen hebben gekregen weer perspectief op een zinvolle dag invulling te bieden.

Wanneer je een product meeneemt bij de Firma Streek verricht je dus eigenlijk een goede daad omdat:

  • Je daarmee bijdraagt aan een betekenisvolle dag invulling van mensen die, om welk reden dan ook, aan de randen van onze maatschappij staan.
  • Je ondernemers uit ons buitengebied steunt
  • Bijdraagt aan een meer duurzame maatschappij
  • Jezelf verrijkt en verrast met meer kennis over hetgeen je in je eigen omgeving kunt beleven.

Organisatie

De Firma Streek is een stichting die ten doel heeft als een sociale instelling zonder winstoogmerk een streekwinkel te beheren, waarin diensten en/of producten uit de streek verkocht worden in de ruimste zin van het woord.

Het onderliggend doel is de stad te verbinden met het buitengebied door het promoten van de bedrijven in de streek en hun producten en/of diensten.

Met streek wordt bedoeld de streek binnen een afstand van ongeveer 25 kilometer vanaf de stad Oss.

Met producten en/of diensten worden onder andere bedoeld voedingsmiddelen, allerlei non-food producten, kunst en overige producten. Onder diensten wordt onder andere begrepen diensten die verband houden met de streek zelf (natuur, landschap, cultuurhistorie en toeristische- en recreatieve voorzieningen).

Bij de Firma Streek wordt onder professionele leiding aan de medemens (met een afstand tot de arbeidsmarkt), middels een leer-werktraject een betekenisvolle dagbesteding geboden, met als doel weer aansluiting te krijgen met de maatschappij.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
een voorzitter: Wim Hoezen
een secretaris: Evert van Tuyl
een penningmeester: –
een lid: Gijsbert van Loon

In het bestuur zijn daarmee de belangen van de vrijetijdsondernemers- de landbouw ondernemers en de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gelijkwaardig vertegenwoordigd.

Winkelbezetting

De dagelijkse leiding in de winkel wordt verzorgd door Colette Schuijers.

Colette coΓΆrdineert bovendien het toeristisch informatiecentrum Oss (TIO) en stuurt daarbij een aantal vrijwilligers aan die getraind worden in het promoten van het totale aanbod van vrijetijds-voorzieningen en mogelijkheden in de gemeente Oss en omgeving. Naast deze professionele leiding zijn er een groot aantal wisselende vrijwilligers actief in de winkel met diverse taken en worden deze mensen professioneel begeleid bij hun zoektocht naar een zinvolle dagbesteding of zelfs naar een reguliere baan elders.